Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Dokumenty

Oznam o vykonaní odpočtu vodomerov k 30.06.2013 http://tacevska23.wbl.sk/vodomery_odpocet.pdf

Zápisnica zo schôdze vlastníkov bytov bytového domu K/4 Ťačevská 23, Bardejov zo dňa 28.05.2013 http://tacevska23.wbl.sk/zapisnica_k4_28-05-2013.pdf

Výročná správa o činnosti správcu bytového domu K/4 Ťačevská 23, Bardejov za rok 2012 http://tacevska23.wbl.sk/vyrocna_sprava_k4_2012.pdf

Zápisnica zo schôdze vlastníkov bytov bytového domu K/4 zo dňa 12.03.2013 http://tacevska23.wbl.sk/zapisnica_k4_12-03-2013.pdf

Zmluva o dodávke a odbere tepla pre bytový dom Ťačevská 23 - K/4, Bardejov.

http://tacevska23.wbl.sk/zmluva_teplo_bardbyt-bardterm-1.pdf

ZMLUVA o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku (voda z atmosferických zrážok) verejnou kanaliziciou, uzatvorerej na základe Obchodného zákonníka a platných právnych predpisov o vodách. http://tacevska23.wbl.sk/zmluva_o_dodavke_vody.pdf

Dodatok č. 1 Zmluvy o dodávke a odbere tepla č. 03/10 http://tacevska23.wbl.sk/zmluva_teplo_bardbyt-bardterm_dodatok-1.pdf

Medzitímny rozsudok Okresného súdu sp. zn. 1C 362/2005 http://tacevska23.wbl.sk/medzitimny_rozsudok_os.pdf

Dňa 26.10.2010 bola medzi Bardtermom, s.r.o. Bardejov, zastúpeným Andrejom Čechom - konateľom a Bardbytom, s.r.o. Bardejov, zastúpeným Ing. Jaroslavom Žákom - konateľom uzatvorená zmluva o dodávke a odbere tepla pre bytový dom Ťačevská 23 - K/4, Bardejov. Zmluvu v PDF formáte si môžete stiahnúť tu :

TOPlist